Péritus
Wij optimaliseren uw geauto­­matiseerde informatie­­systemen

Welkom bij Péritus


Wij optimaliseren uw geautomatiseerde informatiesystemen, waarbij uw gebruikers centraal staan. Vanuit uw doelstelling ondersteunen wij de organisatie met advies, training, helpdesk, interim applicatiebeheer en / of projectmanagement.

Privacy Statement

Advies in CRM


CRM wordt door steeds meer organisaties toegepast… met wisselend succes!
Men is er zich echter niet altijd van bewust dat voor een succesvol CRM een structurele verandering binnen de organisatie noodzaak is. Een duidelijke visie richting de klant leidt tot een meer effectieve en efficiënte klantenwerving en –binding, dat uiteindelijk zal leiden tot een hogere rendement. Het advies is gericht op het begeleiden van het verbeteringsproces van CRM binnen uw organisatie.
Hierbij richten we ons advies op:

- Compass Relationship Management
- Crystal Reports (ook met betrekking tot andere applicaties en databases)
- Microsoft SQL server
- Microsoft Report Builder

Wij gaan uit van een bedrijfsgerichte toepassing van de applicatie:

- Ondersteunen bij het toepassen van theoretische methoden en modellen
- Bepalen van datastructuren
- Inrichting van de tabellen
- Technische installatie van de applicatie
- Bepalen van de veranderprocessen binnen organisaties en hierbij de benodigde begeleiding geven.

De begeleiding wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit in uw organisatie. Minimaal één dag per week voor een constante (structurele) voortgang tot maximaal 3 dagen per week voor tastbare resultaten op korte termijn.

Cursussen


Dat de gebruikers de juiste kennis moeten hebben om efficiënt en effectief met het systeem te kunnen werken, behoeft geen betoog. Het regelmatig bijscholen en opfrissen van kennis is echter nog lang niet in elk bedrijf gemeengoed.
Om zo efficiënt en effectief mogelijk met het systeem te kunnen werken is een gedegen training noodzakelijk. Voor het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden bieden wij een aantal standaardcursussen Compass aan.

Ons uitgebreide COMPASS cursusaanbod bestaat uit:
- Basis
- Applicatiebeheer
- Campagne management
- Geavanceerd gegevensbeheer
- Excel integratie
- Remote databases
- Crystal reports integratie

Ook geven wij twee trainingen Crystal Reports (die ook te volgen zijn wanneer uw gebruik maakt van een andere applicatie dan Compass).
- CRW Basis cursus
- CRW Gevorderden cursus

De mogelijkheid bestaat om bedrijfsgerichte cursussen en trainingen te verzorgen bij u ten kantore met uw eigen database.

Interim applicatiebeheer


Het kan gebeuren dat uw applicatiebeheerder door onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet over voldoende capaciteit beschikt of uw organisatie verlaat. Wij kunnen hem snel en adequaat ondersteunen en/of vervangen aangezien wij bekend zijn met en in uw organisatie. De toepassing van CRM is diepgaand bekend bij ons en wij geven direct adviezen m.b.t. mogelijkheden tot verbetering. Met een vaste bezoekfrequentie van bijvoorbeeld één dag per 2 weken, houden wij uw systeem operationeel.

Helpdesk


Voor een optimale ondersteuning van de applicaties kunt u bij ons een helpdeskcontract afsluiten.

Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens kantooruren (van 09:00 tot 17:00 uur) kunt u contact opnemen met Péritus voor het stellen van vragen. Deze vragen worden beantwoord door een vaste medewerker die op de hoogte is van uw implementatie.
Wanneer het probleem telefonisch of met behulp van Remote Support niet op te lossen is, garanderen we dat wij binnen 3 werkdagen (na de eerste melding) bij u ter plaatse zijn om naar een oplossing zoeken.

Wij verlenen onze diensten op de volgende applicaties:
- Compass Relationship Management
- Crystal Reports (ook met betrekking tot andere applicaties)
- Microsoft SQL
- Microsoft Report Builder

Compass Relationship Management


Péritus is mede-ontwikkelaar en uitroller van de software-pakketten Compass.

Compass Relationship Management

(CRM)
1) Een uniek flexibel CRM-systeem
2) Voordelen voor de gebruiker
3) Voordelen voor de beheerder
4) Voordelen voor de manager

Contact